Var kan jag hitta aktiveringskoden? Det kan bero på att din låskonfiguration inte är kompatibel. Du hittar mer information under Vanliga frågor. 

> Var kan jag hitta aktiveringskoden?  

> Kompatibla lås och låsappar. 

Hoppa över

Innan du börjar

Leta reda på din aktiveringskod i Yale In-home-avsnittet i din Yale Access-app innan du börjar. Mer information finns i vårt hjälpcenter.

Hoppa över

Använda tjänsten

När tjänsten är aktiverad kan du få paket levererade innanför dörren och andra tjänster utförda hemma av våra betrodda partner.